Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Pusta Wola

W¨DRYCHOWICZ KRZYSZTOF "MELBUD" BUDOWNICTWO WODNE - USťUGI OGŕLNO - BUDOWLANE - REMONTOWO - SPAWALNICZE

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 38-243 Pusta Wola, Pusta Wola 14

PRU FIRMA USŁUGOWA PIOTR PRUŚ

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-243 Pusta Wola, Pusta Wola 29

Sklep Rolno - Spożywczy Beata Rak

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 38-242 Pusta Wola, Pusta Wola