Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Dzierżązna

KRZYSZTOF SMULEWICZ "KDT" ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 3 Dzierżązna, DZIERŻĄZNA 3 GM.ZGIERZ

Varbit Radosław Lisiński

Główna działalność: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: 9-164 Dzierzązna, Dzierzążnia 39b

Arkadiusz Szcześniakiewicz : BUD -AR

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 9-164 Dzierzązna, Siekluki 14

USŁUGI SPAWALNICZO-MONTERSKIE PAWEŁ FILIŃSKI

Główna działalność: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Adres: 9-506 Dzierzązna, Dzierzązna 8

MALWINA LEWANDOWICZ BATIK

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Adres: 9-506 Dzierzązna, Dzierzązna 4d

Krzysztof Łopuszyński - 09-164 Dzierzązna

Główna działalność: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 9-164 Dzierzązna, Niwa 12

Firma Handlowo-Usługowa Wiktor Siwka

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 98-290 Dzierzązna, Dzierzązna 7