Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Kamnica

MARIAN STAŃCZYK ZAKłAD USłUG LEśNYCH

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 77-200 Kamnica, Kamnica 34 lok. 7

WOJCIECH SAŁEK USłUGI OGóLNO-BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 0 Kamnica, Kamnica 30 lok. 3

BOŻENA ANDRUSIECZKO SKLEP SPOŻYWCZY " P T Y Ś "

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 0 Kamnica, Kamnica 30