Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Grʘbocice

GR�BSKI ZDZIS��AW PRZEDSIʘBIORSTWO US�UGOWE - ZDZIS�AW GR�BSKI

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 59-150 Grʘbocice, Kwielice 80

BOGUS��AW BARNA�

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 59-150 Grʘbocice, Rzeczyca 52

P�OMI�SKA MA�GORZATA ZAK�AD US�UG LE�NYCH - MA��GORZATA P�OMI�SKA

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 59-150 Grʘbocice, DUŻA WÓLKA 2

KRAKOWIAK MAREK ZAK��AD MIʘSNY "ROZBIOROWY"

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL. KOLEJOWA 15

ALEKSANDRA SIERO� "ZAK��AD PRODUKCYJNO - HANDLOWY"

Główna działalność: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL. KO�CIELNA 21

ZABURSKI KRZYSZTOF PRZEDSI�BIORSTWO HANDLOWO-US��UGOWE "AGROSTODO��A"

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 59-150 Grʘbocice, KRZYDŁOWICE 42

JAN HUDY - 59-150 GRʘBOCICE

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 59-150 Grʘbocice, ŻABICE 2

WITKOWSKI JANUSZ MED - CAR

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL. KO�CIELNA 44

WYSKIEL PAWE� ROBOTY OG�LNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Adres: 59-150 Grʘbocice, OBISZÓW 33

SKAWI�SKA BEATA PPHU "BEDEX"

Główna działalność: Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres: 59-150 Grʘbocice, Ogorzelec 8

SZELIGA SYLWESTER US�UGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 59-150 Grʘbocice, TRZĘSÓW 12

AUGU�CIK MARIUSZ "US��UGI OG�LNOBUDOWLANE"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 59-150 Grʘbocice, OBISZÓW 38 lok. 4

ZUCHMAуSKI MARIUSZ "ZUCH-KOR" - MARIUSZ ZUCHMA�SKI

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 59-150 Grʘbocice, TRZĘSÓW 15

CHRZUSZCZ ROBERT PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO, DZIA��ALNO�� AGRO-GOSPODARCZA

Główna działalność: Praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: 59-150 Grʘbocice, OBISZÓW 20

CZAJKOWSKA KATARZYNA DZIECIʘCA I M��ODZIE�OWA AKADEMIA ARTYSTYCZNA "KAPRYS"

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL. KOLEJOWA 5A

SZEREMETA MONIKA "SPRZ�TANIE I CZYSZCZENIE POMIESZCZEу"

Główna działalność: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Adres: 59-150 Grʘbocice, CZERŃCZYCE 10

�ELAZNY KRZYSZTOF GABINET WETERYNARYJNY

Główna działalność: DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL. G�OGOWSKA 10

ST�PNIAK STEFAN ZAK��AD US��UG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL. KO�CIELNA 26

RӯA�SKI PAWE�� FIRMA HANDLOWO US��UGOWA

Główna działalność: Działalność taksówek osobowych
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL. D�UGA 34

DOSIAK ALICJA ALICE WORLD

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 59-150 Grʘbocice, Kwielice 21

LECH SYPNIEWSKI

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL. D�UGA 33

KRAKOWIAK ZOFIA SKLEP MI�SNO - WʘDLINIARSKI

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL. G�OGOWSKA 7

RUTKOWSKI ANTONI HANDEL OBWO�NY

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 59-150 Grʘbocice, Bucze 11A

MY�LIWIEC JOANNA "SKLEP SPO�YWCZO-PRZEMYS�OWY"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 59-150 Grʘbocice, TRZĘSÓW 81 lok. 4

SZATKOWSKA MARIOLA KIOSK WIELOBRAN�OWY

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 59-150 Grʘbocice, GRĘBOCICE UL.LEGNICKA

SKOWRONEK BO�ENA "ROL - HANDEL"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 59-150 Grʘbocice, KRZYDŁOWICE 90

JANIA WANDA SKLEP SPO�YWCZO PRZEMYS�OWY

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 59-150 Grʘbocice, Kwielice 61

SZOCIK JAN AUTOSERWIS

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 59-150 Grʘbocice, Grodowiec 4