Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Posada Jaćmierska

Teresa Pawlecka

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 38-530 Posada Jaćmierska, Posada Jaćmierska 143

Daniel Folczyk Dan Bud

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 38-530 Posada Jaćmierska, Posada Jaćmierska 138

Magdalena Mazur Usługi Projektowe w Budownictwie

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 38-530 Posada Jaćmierska, Posada Jaćmierska 141

Bogusław Fik Firma Handlowo-Usługowa "BOFI"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 38-530 Posada Jaćmierska, Posada Jaćmierska 135

Adam Folcik Skup i Sprzedaż Zwierząt Gospodarskich

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
Adres: 38-530 Posada Jaćmierska, Posada Jaćmierska 130

Robert Olejarski Firma Handlowo-Usługowa

Główna działalność: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Adres: 38-530 Posada Jaćmierska, Posada Jaćmierska 136

Krzysztof Jajko Firma Handlowo-Usługowa "Scart"

Główna działalność: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 38-530 Posada Jaćmierska, Posada Jaćmierska 31