Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Rudołtowice

SOBCZYK KAROLINA HUMANITY NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

Główna działalność: Nauka języków obcych
Adres: 43-229 Rudołtowice, ul. Wincentego Witosa 2A

KASZTA TOMASZ STOLARSTWO

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 43-229 Rudołtowice, Wolności 99

PĘKALA ANDRZEJ PHU "TEL-BUD"

Główna działalność: Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Adres: 0 Rudołtowice, Zawadzkiego 198

GAC STANISŁAW "S.P.G."

Główna działalność: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Adres: 43-229 Rudołtowice, Zawadzkiego 93

GAMŻA MARCIN GAMA-PLAST

Główna działalność: Demontaż wyrobów zużytych
Adres: 43-229 Rudołtowice, ul. Aleksandra Zawadzkiego 150

SAJDOK ANDRZEJ Stolarstwo

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-229 Rudołtowice, Zawadzkiego 222

PĘKALA JERZY "GLOBAL"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 43-229 Rudołtowice, Zawadzkiego 198

GRUSZCZYK MARCIN ROBOTY ZIEMNE OGÓLNOBUDOWLANE ROZBIÓRKI

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 43-229 Rudołtowice, ul. Wycecha 2

KĘDZIOR ALEKSANDER ELEKTROINSTALATORSTWO

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 43-229 Rudołtowice, Witosa 2

WIESŁAW GWÓŹDŹ ELEKTROINSTALATORSTWO SPÓLKA CYWILNA

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 43-229 Rudołtowice, WITOSA 2

LUBECKI STANISŁAW FIRMA ELEKTRYCZNA "INSEL"

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 43-229 Rudołtowice, Rudawki 15

BEDNARZ GRZEGORZ P.H.U. GRZEGORZ BEDNARZ TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 43-229 Rudołtowice, Wolności 92b/18

PIÓRKO JAN USŁUGI TRANSPORTOWO SPRZĘTOWE Jan Piórko

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 43-229 Rudołtowice, Witosa 9a

WĄSIK JÓZEF BIURO USŁUG BHP, OŚRODEK SZKOLENIA

Główna działalność: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 43-229 Rudołtowice, Kalinowa 5

SolTuus Stanisław Grzesik

Główna działalność: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: 43-229 Rudołtowice, ul. Wincentego Witosa 3a

PITURA GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ARUTIP

Główna działalność: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Adres: 43-229 Rudołtowice, Zawadzkiego 110

"GOINFO" GODZINA EWA

Główna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem
Adres: 43-229 Rudołtowice, ul. Wincentego Witosa 20

"GOINFO" GODZINA KRZYSZTOF

Główna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem
Adres: 43-229 Rudołtowice, ul. Wincentego Witosa 20

ROLAND BLOTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ROXI"

Główna działalność: Przygotowywanie i podawanie napojów
Adres: 43-229 Rudołtowice, ul. Czesława Wycecha 1

SKRZYPCZYK KRZYSZTOF USŁUGI TRANSPORTOWE

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 43-229 Rudołtowice, ul. Aleksandra Zawadzkiego 162a

Firma Handlowo-Usługowa INTER-TEM Andrzej Skowron

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 43-229 Rudołtowice, Ćwiklice gen. Sosnkowskiego 25

DIDEŃKO JOLANTA "KOMPLEKS"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 0 Rudołtowice, Zawadzkiego 190

MIERNICZEK EWA Hydraulika Siłowa i Wulkanizacja "TEP"

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 43-229 Rudołtowice, ul. Anieli Krzywoń 4