Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Ko�obrzeg

Centrum Edukacji I Aktywnego Wypoczynku ACTIVE PLANET Anna Ptaszy�ska

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Adres: 78-100 Ko�obrzeg, Kołobrzeg Piastowska 7 lok. 8

Zak�ad Aparatury Medycznej "ZAMED" Mariusz Nowak

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Adres: 78-100 Ko�obrzeg, Kołobrzeg Szpitalna 2B lok. 1

"Novex" Jaros�aw Fidos Konrad Supi�ski

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 78-100 Ko�obrzeg, Kołobrzeg Zapleczna 9c lok. 12

Maciej Lepa Firma Handlowa "MALTUS"

Główna działalność: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: 78-100 Ko�obrzeg, Kołobrzeg Ko�ciuszki 16

"SAMORIZ LYUBOMYR"

Główna działalność: Działalność taksówek osobowych
Adres: 78-100 Ko�obrzeg, Kołobrzeg Portowa 31 lok. 31