Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Strachocin

ANETTA NOWAK PENSJONAT "MAURYCY"

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 0 Strachocin, Strachocin 45 lok. 3

MARIUSZ BUDZYŃSKI KORNIK

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 0 Strachocin, Strachocin 48 lok. 4

JERZY TOMASZKIEWICZ USŁUGI LEŚNE

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 0 Strachocin, Strachocin 46 lok. 4

ANITA TĘCZA PAMA S.C.

Główna działalność: Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
Adres: 73-110 Strachocin, Strachocin 1B

DARIUSZ CHRUŚLIŃSKI USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 57-550 Strachocin, Strachocin 54

Łukasz Kaczmarek LUKS-BUD

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 57-550 Strachocin, Strachocin 31A

ILONA CHOLEWA PUNKT PRZEDSZKOLNY "BAJKOWA KRAINA"

Główna działalność: Działalność wspomagająca edukację
Adres: 73-110 Strachocin, Strachocin 9F

MARIUSZ PUSTELNIK AUTO MODEL

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 0 Strachocin, STRACHOCIN 2B