Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Dretyń

WOJCIECH PATYK PRZEDSIęBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USłUGOWE " T R A N S "

Główna działalność: Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Adres: 0 Dretyń, Dretyń 46 lok. 6

ROMAN WŁODARSKI "BISTRO"

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 0 Dretyń, Dretyń 96

JÓZEF FRONCZAK USŁUGI LEŚNE

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 0 Dretyń, Dretyń 15

ZBIGNIEW GROCHOWSKI USŁUGI LEŚNE

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 0 Dretyń, Dretyń 113

PIOTR DRĄŻEK - 77-200 DRETYŃ

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 77-200 Dretyń, - 13

PIOTR GRZELKA ZAKłAD HANDLOWO-USłUGOWY

Główna działalność: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
Adres: 0 Dretyń, Dretyń 46C lok. 23