Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Hanna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE DREW-BUD ANDRZEJ SYCZUK

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 159

USŁUGI ROLNICZE CZESŁAW KWIATKOWSKI

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-220 Hanna, Kuzawka 75

Andrzej Pawlik - 22-220 Hanna

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 131

Tadeusz Wygiera

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-220 Hanna, Dołhobrody 149

Arkadiusz Hulewski - Kołtun

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-220 Hanna, Dańce 92

USŁUGI ROLNICZE Barbara Dudyk

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-220 Hanna, Dołhobrody 33A

Jarosław Jurczuk - 22-220 Hanna

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-220 Hanna, Holeszów 43

ARKADIUSZ BORODZIEJ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-220 Hanna, Zaświatycze 8

D&L EWA MUSZ

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-220 Hanna, Dołhobrody 13

Marek Pawlik - 22-220 HANNA

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 111

Sławomir Chomiczewski

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 75A

Adam Matusiak - 22-220 Hanna

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-220 Hanna, Holeszów 8

Janusz Mąkosa - 22-220 Hanna

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 52A

Rafał Matusiak - 22-220 Hanna

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-220 Hanna, Holeszów 8

Kamil Mąkosa

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 52A

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH KATARZYNA JAROĆ

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-220 Hanna, Konstantyn 47A

Ireneusz Cierach Usługi Leśne

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 22-220 Hanna, Kuzawka 33

Andrzej Szmytki

Główna działalność: Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 89

MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH MIECZYSŁAW PRUDACZUK

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 150A

WARSZTAT NAPRAWCZY MASZYN ROLNICZYCH TOMASZ PATEJUK

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 135

Sławomir Hasiuk

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 72

Tadeusz Krukowski - 22-220 Hanna

Główna działalność: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 53

Krystyna Prokopiuk - 22-220 Hanna

Główna działalność: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: 22-220 Hanna, Dańce 100

Krzysztof Ignatiuk

Główna działalność: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 125

Edward Kozioł - 22-220 Hanna

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-220 Hanna, Zaświatycze 38

Tadeusz Haponowiec

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-220 Hanna, Holeszów 39

Stanisław Ignatowski

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-220 Hanna, Konstantyn 7

Usługi transportowo budowlane Stanisław Pawluk

Główna działalność: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Adres: 22-220 Hanna, Pawluki 3a

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADAM KOZIOŁ

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 22-220 Hanna, Dołhobrody 172

Marcin Milart

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 142

Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Weremczuk

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Adres: 22-220 Hanna, Kuzawka 66

Jarosław Sieniawski - 22-220 Hanna

Główna działalność: Zakładanie stolarki budowlanej
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 82

Michał Kisiel - 22-220 Hanna

Główna działalność: Malowanie i szklenie
Adres: 22-220 Hanna, Holeszów 119/12 lok. 11

STAN BUD GRZEGORZ WEGIERA

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 22-220 Hanna, Zaświatycze 86

Wiesław Jakubiuk

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 22-220 Hanna, Dołhobrody 147

Przemysław Panasiuk Usługi dekarskie

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 133

BUD ROMEX ROMAN BAKAREL

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 22-220 Hanna, Holeszów 47

Edyta Karwacka

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 37

ZAKŁAD FRYZJERSKI KRYSTYNA BANDZAREWICZ

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 22-220 Hanna, Hanna 43B

Małgorzata Baj - Gołdyn UFO-BUFFO

Główna działalność: Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
Adres: 22-220 Hanna, Dołhobrody 125