Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Krypno

Karol Żmiejko

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 19-111 Krypno, Ruda 93

Jarosław Wankiewicz

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 23A

Robert Biełaga

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 19-111 Krypno, Góra 133

Janusz Kozłowski - 19-111 Krypno

Główna działalność: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Adres: 19-111 Krypno, Ruda 70

Mariusz Staroń - 19-111 Krypno

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: 19-111 Krypno, Ruda 23

Konrad Karpiński - 19-111 Krypno

Główna działalność: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Wielkie 71A

Zbigniew Konopko - 19-111 Krypno

Główna działalność: Produkcja mebli kuchennych
Adres: 19-111 Krypno, Peńskie 22

Jarosław Caban AGROTECH

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Wielkie 12B

Cezary Pietrzycki

Główna działalność: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Wielkie 94A

Grzegorz Skieterski

Główna działalność: Zbieranie odpadów niebezpiecznych
Adres: 19-111 Krypno, Ruda 45

USŁUGI BUDOWLANE JULIUSZ PAWŁOWSKI

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Wielkie 4

Zbigniew Dębowski - 19-111 Krypno

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 19-111 Krypno, Długołęka 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mariusz Stefan Adamski

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 19-111 Krypno, Długołęka 78

Jarosław Pruszyński - 19-111 Krypno

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 19-111 Krypno, Bajki-Zalesie 31A

Jakub Trykozko

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 19-111 Krypno, Ruda 142

Bogusław Remiszewski - 19-111 Krypno

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 19-111 Krypno, Ruda 66

Krzysztof Puzan

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Adres: 19-111 Krypno, Ruda 91

Sylwia Biernacka - 19-111 Krypno

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 55

Michał Czerech

Główna działalność: Działalność pogotowia ratunkowego
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 37

Hanna Caban Indywidualne Specjalistyczne Praktyki Lekarskie

Główna działalność: Praktyka lekarska ogólna
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Wielkie 12B

Janusz Czechowski - 19-111 Krypno

Główna działalność: DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 23a lok. 1

Marian Gromadzki - 19-111 Krypno

Główna działalność: DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 23a lok. 4

Antoni Szymański - UBEZPIECZENIA I USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 11

Łukasz Ostapowicz - 19-111 Krypno

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 19-111 Krypno, Długołęka 44

Janusz Stachurski - 19-111 Krypno

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 19-111 Krypno, Góra 130

Andrzej Żukowski - 19-111 Krypno

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Wielkie 54

Mieczysław Żędzian

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Wielkie 88A

Janusz Sienkiewicz - 19-111 Krypno

Główna działalność: Działalność taksówek osobowych
Adres: 19-111 Krypno, Długołęka 152

Wacława Kondrakiewicz

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 50

Barbara Torebko

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 19-111 Krypno, Peńskie 11

Roman Płoński

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 19-111 Krypno, Peńskie 75

Renata Wysocka -Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 19-111 Krypno, Zastocze 29A

PHU "Wiola" Dariusz Perkowski

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 19-111 Krypno, Długołęka 1

Jan Grygieńć

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Wielkie 22

Stanisław Lipiński - 19-111 Krypno

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 19-111 Krypno, Kruszyn 19A

Krzysztof Frankowski - 19-111 Krypno

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
Adres: 19-111 Krypno, Krypno Wielkie 41A

Piotr Oświeciński - 19-111 Krypno

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 19-111 Krypno, Ruda 158

Wojciech Popławski - 19-111 Krypno

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 19-111 Krypno, Ruda 56