Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Bytnica

GWIAZDA TOMASZ USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 158C lok. 5

TOMASZ DROZDOWSKI USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 66-630 Bytnica, Dobrosułów 81

JUST-TRANS ADAM WERYSZKO

Główna działalność: Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 44 lok. A

JANUSZ GÓRSKI - 66-630 Bytnica

Główna działalność: Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
Adres: 66-630 Bytnica, Budachów 102

JĘDRZEJEK PIOTR FIRMA WIELOBRANŻOWA

Główna działalność: Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
Adres: 66-630 Bytnica, Gryżyna 15

SZTURO FRANCISZEK ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 44A

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH SZKODA KRZYSZTOF

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 2

ADAM WIEKIERA WSPÓLNIK S.C.ZUL ADAM WIEKIERA RADOSŁAW WIEKIERA

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Grabin 21B

RADOSŁAW WIEKIERA 1. Z U L 2. EKORA

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Grabin 21B

SANDRZYK KAROL ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 159B lok. 3

BARTOSZ SITARSKI ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 6

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH PIOTR SZTURO

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 32

CHLEBOWSKI ZDZISŁAW FIRMA USŁUGOWA "DOMINIK"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 148C lok. 7

PARTYKA MARIUSZ ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Dobrosułów 112

"BRUKARZ" AGNIESZKA STRYJEK

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Budachów 105 lok. 1

KRZYSZTOF BARTCZAK "INTERPLAST"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 5

USŁUGI LEŚNE ZDZISŁAW WAZIŃSKI

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 40

Zakład Usług Leśnych SEBASTIAN HOŁOTA

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 42

USŁUGI LEŚNE RAFAŁ TWARDOCHLEB

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Gryżyna 45

STANISŁAW MUSIELAK ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 155

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH BOGDAN SITARSKI

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 136A lok. 14

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH RYSZARD HABIREK

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Budachów 28

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "KORNIK" WŁADYSŁAW DROZDEK

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 66-630 Bytnica, Gryżyna 34 lok. 3

GASTROMECH-SERWIS PIOTR BARTOSZ

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 66-630 Bytnica, Dobrosułów 29

SCHLOSBERGER PRZEMYSŁAW USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 66-630 Bytnica, Gryżyna 6

BUDOWA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH "TOBJAN" TOBIASZ JANICKI

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 66-630 Bytnica, Budachów 34A

JANICKI JERZY FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 124B

WOJTASIEWICZ RYSZARD USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 58

HAŁA ROBERT USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 137

HUBERT BŁAŻEJCZAK "HB-BRUK" USŁUGI BRUKARSKIE

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 66-630 Bytnica, Budachów 107B lok. 1

EDWARD WOJTKOWIAK ZAKŁAD USŁUGOWY

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 151

MAREK DWORZYŃSKI ZAKŁAD ELEKTRYCZNO-BUDOWLANY

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 95

KOŚCICKI GRZEGORZ ZAKŁAD INSTALACJI WOD-KAN., C.O. I GAZU

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 66-630 Bytnica, Drzewica 7

KRZYSZTOF SMOLIŃSKI KRIS BUD

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 66-630 Bytnica, Grabin 27

FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWA SŁAWOMIR WOJTANIA

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 100

"EKODA" EWA STELTNER

Główna działalność: Działalność paramedyczna
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 1A

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PUNKT FELCZERSKI BARBARA BŁAŻEJEWSKA

Główna działalność: Praktyka lekarska ogólna
Adres: 66-630 Bytnica, Dobrosułów 13

ŻYŁANIS PRZEMYSŁAW FIRMA USŁUGOWA

Główna działalność: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 20

USŁUGI MARKETINGOWE I REKLAMA WIESŁAW KOTYZA

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 66-630 Bytnica, Gryżyna 4

MONIKA FILIPIAK - 66-630 Bytnica

Główna działalność: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 63