Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Szypliszki

ROBOTY ZIEMNE ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TADEUSZ BALITA

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 16-411 Szypliszki, Przejma Wysoka 1

AGENCJA POCZTOWA- BOŻENA SAWICKA

Główna działalność: Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Adres: 16-411 Szypliszki, Kaletnik 63

JASIONOWY GAJ ANDRZEJ MORAWSKI

Główna działalność: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Adres: 16-411 Szypliszki, Jasionowo 32

ZYGMUNT OSIECKI - 16-411 SZYPLISZKI

Główna działalność: Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
Adres: 16-411 Szypliszki, Słobódka 15A

CEZARY MALAREWICZ

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 16-411 Szypliszki, Deksznie 1

,,USŁUGI DLA ROLNICTWA" KRZYSZTOF SZLASZYŃSKI

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 16-411 Szypliszki, Fornetka 6

DARIUSZ PUDEŁKIEWICZ

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 16-411 Szypliszki, Kaletnik 55 lok. 2

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH- ANTONI KRZYŻEWSKI

Główna działalność: Pozyskiwanie drewna
Adres: 16-411 Szypliszki, Kaletnik 75A

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TADEUSZ STAŚKIEWICZ

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 16-411 Szypliszki, Lipniak 9

USŁUGI LEŚNE MIROSŁAW ZDANOWICZ

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 16-411 Szypliszki, Wesołowo 6

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH -Paweł Staśkiewicz

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 16-411 Szypliszki, Lipniak 9

USŁUGI LEŚNE JAN WILICKI

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 16-411 Szypliszki, Lipowa 14

USŁUGI LEŚNE WALDEMAR WILICKI

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 16-411 Szypliszki, Lipowa 14

USŁUGI LEŚNE Jan Krzysztof Wałejko

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 16-411 Szypliszki, Postawelek 8

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ,,ANMAK" ANNA KRAWCZYK

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 16-411 Szypliszki, Olszanka 8

USŁUGI TARTACZNE U KLIENTA - KAROL JAŚKIEWICZ

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 16-411 Szypliszki, Krzywólka 2

USŁUGI CIESIELSKO-STOLARSKIE ZDANCEWICZ STANISŁAW

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 16-411 Szypliszki, Postawelek 16

"DREWLUX" U.P.H. JAN SZMIDT

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 16-411 Szypliszki, ul. 4 Sierpnia 4B

"DREWLUX" U.P.H. SŁAWOMIR SIEŃKO

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 16-411 Szypliszki, ul. 4 Sierpnia 4B

PAKOWANIE-PRODUKCJA TORFU PIOTR KOWALCZYK

Główna działalność: Produkcja nawozów i związków azotowych
Adres: 16-411 Szypliszki, Zaboryszki 28

MMSTAL MAREK MIKIELSKI

Główna działalność: Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Adres: 16-411 Szypliszki, Dębowo 2

USŁUGI SPAWALNICZE MARCIN LINKA

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 16-411 Szypliszki, Jegliniec 8

RAJMUND ROMANOWSKI - 16-411 Szypliszki

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 16-411 Szypliszki, Wojponie 6

MARIUSZ TARASIEWICZ - 16-411 Szypliszki

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 16-411 Szypliszki, ul. Suwalska 23 lok. 1

ZAKŁAD STOLARSKI USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "MIKET" TOMASZ MIŁOWICKI

Główna działalność: Produkcja mebli kuchennych
Adres: 16-411 Szypliszki, ŻUBRYN

MECHANIKA POJAZDOWA Paweł Stawecki

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 16-411 Szypliszki, Lipniak 12

USŁUGI HYDRAULICZNO-BUDOWLANE ALEKSANDER BOBROWSKI

Główna działalność: POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Adres: 16-411 Szypliszki, Słobódka 45 lok. 4

""LUTBEK"" JÓZEF LUTY

Główna działalność: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Adres: 16-411 Szypliszki, Słobódka 44 lok. 2

ANDRZEJ STASZKIEWICZ FIRMA WIELOBRZNŻOWA"TROWEL"

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 16-411 Szypliszki, Lipowo 18

MALEX-DOM Mariusz Aleksa

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-411 Szypliszki, Słobódka 44 lok. 10

ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY - TADEUSZ SAŁADONIS

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-411 Szypliszki, Jeziorki 13

RAFAŁ SZTABIŃSKI - 16-411 SZYPLISZKI

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-411 Szypliszki, Grauże Nowe 1

Iwona Dębowska Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-411 Szypliszki, Czerwonka 3 lok. 12

KAMIL BURZYŃSKI - EMILKAM

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-411 Szypliszki, Fornetka 7

InvestMal Michał Malarewicz

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-411 Szypliszki, Deksznie 1

CC FLISER LESZEK ZAKRZEWSKI

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-411 Szypliszki, ul. Lipowa 24

ZAKŁAD BUDOWLANY ROMUALD ALEKSA

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-411 Szypliszki, Słobódka 23

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY STANISŁAW BOBROWSKI

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-411 Szypliszki, Słobódka 45A lok. 10

LUT-WOD PRZEDSIĘBIORTSWO WIELOBRANŻOWE WOJCIECH LUTKIEWICZ

Główna działalność: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Adres: 16-411 Szypliszki, Kaletnik 50

JAN STANKIEWICZ - 16-411 SZYPLISZKI

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 16-411 Szypliszki, Andrzejewo 11