Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Z�otniki Kujawskie

Przedsi�biorstwo Wielobran�owe "Gotbud" Henryk Got�wka

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Powsta�c�w Wielkopolskich 50

Przedsi�biorstwo Handlowo-Us�ugowe PAWEX Pawe� Banaszak

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, J�czmienna 17 lok. 1

AGRO-US�UGI "MIKA" Lucyna Biernacka

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Szosa Bydgoska 49

AGRO-US�UGI "MIKA-BIS" Miko�aj Biernacki

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Szosa Bydgoska 49

Przedsi�biorstwo Us�ugowe SEBA Sebastian Boniek

Główna działalność: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Rucewo 21

Przedsi�biorstwo Us�ugowe "PEJEK" Przemys�aw Boniek

Główna działalność: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Rucewo 21

Tomasz Ruci�ski

Główna działalność: Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Leszcze 2A

ADMARK Micha� St�ewski

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Gniewk�wiec 34

"PROLAM" - Krzysztof Piechocki

Główna działalność: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Tuczno Pakoska 25

Firma "JAVER" - Jacek Weso�owski

Główna działalność: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Rucewko 51A

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us�ugowe NOVIMET Krzysztof Nowicki

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Jesionowa 28 lok. 2

Meble Na Wymiar Maciej S�odownik

Główna działalność: Produkcja mebli kuchennych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Gniewk�wiec 56

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us�ugowe "ADAR" s.c. Damian Kurczody�ski, Aneta Skonieczka

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, J�czmienna 35

Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us�ugowe "LAPLAST" - Zbigniew Skonieczka

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Podg�rna 10

Przedsi�biorstwo Us�ugowo-Produkcyjne "IGLOTON" Nowak Tomasz

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Boczna 5

"ROL-TECH" - Szymon Wysoki�ski

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Dobrogo�cice 26

ELMAG - Jacek J�drasik

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Powsta�c�w Wielkopolskich 42 lok. 1

Firma Og�lnobudowlana GUST-BUD Piotr Brzezi�ski

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Morelowa 8

Mariusz Kowalczyk - 88-180 Z�otniki Kujawskie

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, J�czmienna 40

Stanis�aw Osi�ski

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Z�otnicka 1

Us�ugi Remontowo-Budowlane Maciej Rosa

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Nowa 7A

Zak�ad Melioracji i Utrzymania Dr�g "DELTA" Wolska Agnieszka

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Gniewk�wiec 49

Elektryczne Systemy Zabezpieczenia Mienia Adamczak Piotr

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, �rednia 12

Us�ugi Monta�owo-Elektryczne Waldemar Banek

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Gniewk�wiec 61

Przedsi�biorstwo Us�ugowo-Handlowe "KEFAS" Piotr Dembek

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Jordanowo 11

Zak�ad Og�lnobudowlany Ryszard Solarski

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Mierzwin 17

Us�ugi Remontowo-Budowlane Tomasz Pi�tkowski

Główna działalność: Zakładanie stolarki budowlanej
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Niszczewice 29 lok. 3

Arkadiusz Galant - 88-180 Z�otniki Kujawskie

Główna działalność: Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Gniewk�wiec 26

ART.-BUD Robaczewski Artur

Główna działalność: Malowanie i szklenie
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Lipowa 14

WEBER-DACH Us�ugi Blacharsko-Dekarskie - Jerzy Weber

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, J�czmienna 6 lok. 1

Zak�ad Og�lno-Budowlany Woszczak W�adys�aw

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Niszczewice 23A

Zak�ad Us�ugowo-Handlowy Dorabianie Kluczy Ciszewski Andrzej

Główna działalność: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Ogrodowa 25

Firma Handlowo-Us�ugowa "JEANNETTE" Kabaci�ska �aneta

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Ko�cielna 4

Barbara Leli�ska

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Powsta�c�w Wielkopolskich 18

Zak�ad Fryzjerski - Karolina Caba�ska

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Tuczno Pakoska 26

Katarzyna Kluza - 88-180 Z�otniki Kujawskie

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Podg�rna 8

"FIT" Hubert Ojczenasz

Główna działalność: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Boczna 7

Krystyna Niedojad

Główna działalność: Praktyka pielęgniarek i położnych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Wi�niowa 16

Indywidualna Praktyka Piel�gniarska Urszula J�dzrzejewska - Urszula J�drzejewska

Główna działalność: Praktyka pielęgniarek i położnych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Leszcze 4A

Magdalena Guza - 88-180 Z�otniki Kujawskie

Główna działalność: Praktyka pielęgniarek i położnych
Adres: 88-180 Z�otniki Kujawskie, Jordanowo 30 lok. 2