Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Pruśce

ANDRZEJ MARCINIAK FIRMA BUDOWLANA

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 0 Pruśce, Pruśce 10

TOMASZ ZARANEK P.H.U. "TOMIXBUD"

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 0 Pruśce, Pruśce 46

BERNADETA DRZEWIECKA SKLEP SPOŻYWCZY "BENITA"

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 0 Pruśce, Pruśce 45

SŁAWOMIR HODAŁA Przedsiębiorstwo Usługowe Sławomir Hodała

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 64-610 Pruśce, Pruśce 56

ELŻBIETA CZARNECKA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EL-BUD Elżbieta Czarnecka

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 64-610 Pruśce, Pruśce 41 lok. 3

ZBIGNIEW ŁASECKI USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 0 Pruśce, Pruśce 50 lok. 1

WALDEMAR BYDAŁEK WALBUD WALDEMAR BYDAŁEK

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 0 Pruśce, Pruśce 37A