Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Stary Dzierzgoń

JAROSŁAW ZBIGNIEW BĄK JARO

Główna działalność: Roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Myślice 63 lok. 1

DANUTA WŁADYSŁAWA PIÓRKOWSKA SKLEP Z ARTYKUŁAMI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Myślice 36

WOLFHAUS Joanna Polijańska

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Przezmark 28

ALINA FAUSTYNA CHMIELEWSKA

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Myślice 33

ZDZISŁAW CHMIELEWSKI - 82-450 Stary Dzierzgoń

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Myślice 28

JACEK LETKIMAN USŁUGI - LETKI

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stare Miasto 19

BARBARA BAGIŃSKA ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Piaski Morąskie 5

IRENEUSZ JMASZ ZAŁAD USŁUG LEŚNYCH " DRWAL "

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Mortąg 66

Rutkowski Andrzej Zakład Usług Leśnych "Drwal"

Główna działalność: Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Mortąg 66

DOROTA DOWNAROWICZ ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH OLO

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stare Miasto 30

ROBERT DOWNAROWICZ

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Folwark 8

GRZEGORZ ANDRZEJ ŁEPEK ZAKŁAD USŁUGOWY ,, LAS ZIELEŃ ""

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Zakręty lok. 58

WALDEMAR JĘDRZEJAK ZAKŁAD USŁUGOWY "" LAS - ZIELEŃ ""

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 118

MARZANNA ANNA LETKIMAN FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

Główna działalność: Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stare Miasto 38

TOMASZ RAFAŁ GRĄŻAWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWY "" DREW - TOM "" - TOMASZ GRĄŻWASKI

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń

BOGUSŁAW ZBIGNIEW PIETRZAK ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Pudłowiec 1

WŁADYSŁAW DAWIDIUK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA

Główna działalność: Produkcja opakowań drewnianych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Bądze 5

Paul Igor INSYGNIA - PELET

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń

ANDRZEJ GIL ZAKŁAD USŁUG STOLARSKICH A.P.S. s.c.

Główna działalność: Produkcja mebli kuchennych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stare Miasto 47

Piotr Nowak Zakład Usług Stolarskich A.P.S. s.c.

Główna działalność: Produkcja mebli kuchennych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stare Miasto 47

DARIUSZ FILA USŁUGI ŚLUSARSKO - MECHANICZNE

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Wartule 25

SŁAWOMIR MAREK GULA SLAW - MAL

Główna działalność: Naprawa i konserwacja statków i łodzi
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Nowy Folwark 1D

DOROTA MAŁGORZATA BRANDYS ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH

Główna działalność: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Myślice 5

KAMIL LINKIEWICZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA AN - KA

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 67B

LESZEK SZCZEPAŃSKI USŁUGI BUDOWLWNE ,, LECH - BUD ""

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stare Miasto 40

USŁUGI BUDOWLANE DAMIAN KIENO

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Myślice 80

KRZYSZTOF TOMASZ HORDYŃSKI USŁUGI BUDOWLANE ,, MAŁGORZATA ""

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 13A

JAN JAROSŁAW UBRAMEK USŁUGI BUDOWLNE ,, JAR - BUD ""

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 18

ELŻBIETA SZUL USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stare Miasto 41

STANISŁAW LEWANDOWSKI USŁUGI BUDOWLANE ,, LEWANDOWSKI ""

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 100

TOMASZ ZAGUŁA USŁUGI BUDOWLANE ,, TOM - BUD ""

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stare Miasto 16

JADWIGA PROKOP ZAKŁAD USŁUGOWY ,, JAGNA ""

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Zakręty 60

SYLWESTER SZUL USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stare Miasto 41

KRZYSZTOF KĘSICKI USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 104

MARIUSZ HENRYK ORZOŁ USŁUGI BUDOWLANE ,, BARTEK ""

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Gisiel 11A lok. 1

KRZYSZTOF PAJĄK USŁUGI BUDOWLANE KAROLA

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, StareMiasto 48

IRENEUSZ WIESŁAW ĆWIKLIŃSKI USŁUGI BUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Milikowo 2

MARCIN NAKIELSKI USŁUGI BUDOWLANE "" NAK - BUD ""

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 42 lok. 2

ANGELIKA KRYSIAK

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 39

ŁUKASZ KACZYŃSKI USŁUGI BUDOWLANE CONCRETE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń 57 lok. 2