Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Teresin Paprotnia

SITARSKA EL�BIETA "Zajazd-Bar-Kawiarnia JUBILATKA"

Główna działalność: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.O.M.Kolbego 38

MICHALCZYK HENRYK KOTLARSTWO-�LUSARSTWO

Główna działalność: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Per�owa 26

SYLWESTER GUZIK - Teresin Paprotnia

Główna działalność: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: 0 Teresin Paprotnia, ul.Sochaczewska 53

PIOTROWSKI ZDZIS�AW "MARK-POL"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.O.M.Kolbego 93

BRZEZI�SKI WALDEMAR PRZEDSI�BIORSTWO US�UGOWO-HANDLOWE

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Sochaczewska 90

ROMANOWSKA ALICJA Przedsi�biorstwo Handlowo Us�ugowe "DOMEX"

Główna działalność: Zakładanie stolarki budowlanej
Adres: 0 Teresin Paprotnia, ul.Per�owa 2

WO�KO BRONIS�AW AUTO-HANDEL

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Srebrna 11

FERT KRYSTYNA Gabinet kosmetyczny

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Cmentarna 4

EDYTA KOSI�SKA

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.O.M.Kolbego 51A

KRZYSZTOF WOJCIESZEK - Teresin Paprotnia

Główna działalność: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 0 Teresin Paprotnia, ul.Koralowa 14A

SMOLAREK BARBARA BIURO RACHUNKOWE

Główna działalność: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Sochaczewska 51

VERA ZDANOWSKA

Główna działalność: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Sochaczewska 49

ZDANOWSKI ROBERT "KURCZAKUS"

Główna działalność: Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Sochaczewska 49

DZIEMDZIELA KRZYSZTOF "TRANS-SPED" "PIZZERIA"

Główna działalność: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Parkingowa 9

JOLANTA MU�KA

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Sochaczewska 132

TOMASZ WARDZIAK

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, Sochaczewska 70

KAMI�SKI JANUSZ "AGA"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.O.M.Kolbego 42

KONOPKA MARZENA "KOMA AUTO SERVICE""

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.Kampinoska 15

WOJCIECH ARKUSZEWSKI - 96-515 Teresin Paprotnia

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 96-515 Teresin Paprotnia, ul.O.M.Kolbego 56