Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Kamienica

Janusz Więcławek - 34-608 Kamienica

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa skór
Adres: 34-608 Kamienica, Zbludza 155

P.P.H.U. PRODUKCJA MEBLI Janusz Bieniek

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 34-608 Kamienica, Zalesie 105

Janusz Kawecki Usługi Ogólnobudowlane

Główna działalność: Roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: 34-608 Kamienica, Zbludza 5

Józef Tajduś Zmechanizowane Roboty Ziemne

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 34-608 Kamienica, Zalesie 112

Grzegorz Zelek Firma Remontowo - Budowlana "PSG ZELEK"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 34-608 Kamienica, Zalesie 113

Jan Wąchała Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Sklepy Meblowe i A.G.D.

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 34-608 Kamienica, Zasadne 19

P.P.H.U. Jadwiga Majchrzak

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 46 lok. a

Dariusz Ranosz Firma "DAREK"

Główna działalność: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Adres: 34-608 Kamienica, Zalesie 96

Zbigniew Kwit Przewóz Osób

Główna działalność: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 558

Piotr Ranosz PIOTREK

Główna działalność: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Adres: 34-608 Kamienica, Zalesie 224

Teresa Piwowar "PIF SPORT" Usługi Plastyczne, Imprezy Sportowe i Inne

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 342

Przedsi ębiorstwo Usługowo-Handlowe Adam Pytel

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 48-370 Kamienica, Kamienica 186

Jan Duda Firma Usługowo - Handlowa "MAJSTER"

Główna działalność: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Adres: 34-608 Kamienica, Zalesie lok. 58

Usługi rolnicze - Mariola Chorzępa

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 82-200 Kamienica, Kamienica 19

Stanisław Wąchała Usługi Leśne i Budowlane

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 114

DAMIAN OPYD Usługi Leśne

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 34-608 Kamienica, Zasadne 126

Stanisław Opyd Usługi Leśne

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 34-608 Kamienica, Zasadne 126

Władysław Adamczyk Usługi Leśne

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 34-608 Kamienica, Zasadne 74

Marek Rusnak Zakład Usług Leśnych

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 34-608 Kamienica, Zbludza 160

Barbara Matlęga Firma Produkcyjno Handlowa

Główna działalność: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 640

Danuta Basiaga Cukiernia DANA

Główna działalność: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 546

Teofil Więcławek FirmaHandlowo - Usługowa

Główna działalność: Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 19

Paweł Piksa Firma Ogólnobudowlana "SEWBUD"

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 411

Jan Faron Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna "STOL-FA"

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 34-608 Kamienica, Zasadne 121

Krzysztof Faron - 34-608 Kamienica

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 335

Marek Gromala - 34-608 Kamienica

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 482

Kamil Ciapa GRAW-ARTS Grawerowanie i Cięcie Laserowe

Główna działalność: Pozostałe drukowanie
Adres: 34-608 Kamienica, Zbludza 132

Krystian Basiaga KRIsERWIS

Główna działalność: Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 347

Jacek Faron MEBLOFAR

Główna działalność: Produkcja mebli kuchennych
Adres: 34-608 Kamienica, Zbludza 126

Jan Gierczyk Zakład Produkcji Kredy "KRED - MAX"

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 97

Leszek Kaliciński Spawalnictwo Dozorowe

Główna działalność: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 780

KOŁODZIEJCZYK SŁAWOMIR TECH

Główna działalność: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: 34-608 Kamienica, KAMIENICA 46A

Paweł Migacz Usługi Ogólnobudowlane

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 220

Tadeusz Wysopal Usługi Ogólnobudowlane

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 419

RUBIN BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MOSTOWE Rafał Urycki

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 62-530 Kamienica, Kamienica 99

Jan Kuziel Usługi Remontowo - Budowlane

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 696

Dariusz Kulig Usługi Remontowo - Budowlane

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 471

Marcin Czerwiński KAMBUD

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 717

Daniel Mikołajczyk Firma Handlowo - Usługowa

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 123

Eugeniusz Majewski Usługi Ogólnobudowlane

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 34-608 Kamienica, Kamienica 541