Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Łososina Dolna

JÓZEF HILA TRANSPRZĘT

Główna działalność: Przygotowanie terenu pod budowę
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 187

ROBERT FIRLEJ FIRLEJ-STABILIZACJA GRUNTU

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Żbikowice 5

BOGUSŁAWA PASIONEK "ZMECHANIZOWANE ROBOTY ZIEMNE"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Witowice Dolne 59

MIROSŁAW STRZELEC USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ-ROBOTY ZIEMNE

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Bilsko 156

GRZEGORZ MACIAŚ "G.M.-BUD" PRACE BUDOWLANE

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Witowice Dolne 108

ANDRZEJ BRYNIAK FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Witowice Dolne 88

DAWID BRYNIAK FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA "DIOD-REM"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Witowice Dolne 88

WIESŁAW OLCHAWA "OLSAD"

Główna działalność: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Michalczowa 18

KAM - POL ROBERT KAMIŃSKI

Główna działalność: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Michalczowa 13

ANNA SROMEK AS CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

Główna działalność: Nauka języków obcych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 80

GOSPODARSTWO OGRODNICZE "AKA" PAJOR ANDRZEJ

Główna działalność: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Bilsko 54

KAZIMIERZ GWÓŹDŹ FIRMA USŁUGOWA

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 75

KRYSTYNA MACIAŚ MAX ROL MACIAŚ

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 68

STANISŁAW OLCHAWA "ZAKŁAD KONSERWACJI TERENÓW ZIELONYCH"

Główna działalność: Działalność usługowa związana z leśnictwem
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łęki 33

Marek Pajor Centrum Wyrobu i Handlu Mięsno Wędliniarskiego

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 387

ANTONI PAWŁOWSKI TŁOCZNIA OWOCÓW "PAWŁOWSKI"

Główna działalność: Produkcja soków z owoców i warzyw
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Żbikowice 21

Marcin Gwóźdź G-fruit

Główna działalność: Produkcja soków z owoców i warzyw
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 75

F.P.H.U "FruBed" Maciej Bednarek

Główna działalność: Produkcja soków z owoców i warzyw
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Michalczowa 55A

AGNIESZKA MLICZEK "AGULAM" FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA

Główna działalność: Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 327

IRENA STUDZIŃSKA - USŁUGI KRAWIECKIE

Główna działalność: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Bilsko 227

USŁUGI KRAWIECKIE I.Studzińska Piotr Studziński

Główna działalność: Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Bilsko 227

BOGUSŁAW SŁOMKA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "SŁOMKA"

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Bilsko 80

WIESŁAW BEDNAREK USŁUGI TARTACZNE, KUPNO-SPRZEDAŻ DREWNA

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Witowice Dolne 60

JAN DADAŁ USŁUGI TARTACZNE, SPRZEDAŻ TARCICY

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 207

JÓZEF ŚWIĄTKOWSKI "STOLARSTWO"

Główna działalność: Produkcja gotowych parkietów podłogowych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Michalczowa 29

PIOTR SZEWCZYK DREWNO-COMPLEX PIOTR SZEWCZYK

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 40

ANDRZEJ BIERNACKI USŁUGI MEBLOWO - STOLARSKIE

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Bilsko 247

ANDRZEJ SROMEK USŁUGI STOLARSKIE

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 16

ANGEE ANGELIKA SOPYŁA

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łęki 61

GRZEGORZ KMIECIK "VIDEO-FILMOWANIE STUDIO PROFESSIONAL"

Główna działalność: Reprodukcja zapisanych nośników informacji
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Bilsko 262

ROBERT STERNAL P.P.U.H. "STESER" S.C.

Główna działalność: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 94

PIOTR SERAFIN P.P.U.H. "STESER" S.C.

Główna działalność: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 347

MARCIN STUDZIŃSKI MADVERS

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Bilsko 193

GRZEGORZ CEBULA - "USŁUGI NAPRAW SAMOCHODOWYCH"

Główna działalność: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łęki 6

ANDRZEJ PAWŁOWSKI FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 420

MAREK LITWIŃSKI FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 209

Firma ogólnobudowlana ALL-BUD Józef Biros

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Witowice Górne 45

ADAM JASNOS USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Michalczowa 65

RAFAŁ SZOT "RAF-BUD" FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Witowice Dolne 106

JAN SERUGA JAN SERUGA ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 33-314 Łososina Dolna, Witowice Górne 13