Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Gruszów

Jan Cichoń Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STAL-JAN

Główna działalność: Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
Adres: 32-414 Gruszów, Żerosławice 11

Józef Piech Piekarnia - Cukiernia

Główna działalność: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Adres: 32-414 Gruszów, Sawa 54

JÓZEF ZAJĄC - 32-414 Gruszów

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 135

Wiesław Piechnik Firrma Handlowo Produkcyjno Usługowa "STALMEX"

Główna działalność: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: 32-414 Gruszów, Żerosławice 66

Halina Patela USŁUGI POGRZEBOWE, SKLEPY

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 121

Krzysztof Góral Hydraulika Siłowa - Serwis

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 32-414 Gruszów, Żerosławice 32

Eugeniusz Nofz K.K.M.

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 239

Leszek Kwarciak Firma Remontowo Budowlana LECH-BUD

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 190

Firma Projektowo-Budowlana "WŁODARZ"Michał Włodarz

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 32-109 Gruszów, Gruszów 48

Jakub Kwarciak Firma Remontowo Budowlana

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 190

Sławomir Piech Dociepl-Bud

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 50

Andrzej Babraj Firma Budowlano-Brukarska "SUPER-BRUK"

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 32-414 Gruszów, Sawa 31

Piotr Iwanowski 1. Firma Remontowo - Budowlana i Instalacyjna 2. Firma Handlowa

Główna działalność: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 209

Grzegorz Foszczyński ELEKTRYKA

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 42

MAriusz wojtasiński Usługi WOD. KAN. GAZ. C.O.

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 32-414 Gruszów, Sawa 69

MARCIN DRUZGAŁA KLIMAR

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 299

Grzegorz Targosz - 32-414 Gruszów

Główna działalność: Zakładanie stolarki budowlanej
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 75

Jerzy Tatarski Montaż dachów

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 43

Paweł Figura Montaż i Przeróbka Dachów

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 32-414 Gruszów, Sawa 42

Wiesław Tatarski Montaż dachów

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 43

Rafał Undas "TRANS - RAF"

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 32-414 Gruszów, Żerosławice 4

Janusz Irzyk WYRÓB I SPRZEDAŻ TRUMIEN USŁUGI POGRZEBOWE "IRYS"

Główna działalność: Pogrzeby i działalność pokrewna
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 109

Usługi Pogrzebowe RYDWAN Marcin Patela

Główna działalność: Pogrzeby i działalność pokrewna
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 121

Halina Truty Firma Usługowa

Główna działalność: Pozostałe sprzątanie
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 218

Zdzisław Adam Piech NETWORK MARKETING

Główna działalność: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 50

GEO - TEKA Biuro Usług Geodezyjnych Józef Kozak

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 222

Monika Kozak GEO-TEKA Biuro Usług Geodezyjnych

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 222

Irian Nasim "ADVISER", "BIURO POŚREDNICTWA HANDLOWEGO"

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 92

Murzyn Wiesław Agencja Usługowo - Handlowa

Główna działalność: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 28

Dorota Brewczyńska Firma Gastronomiczna

Główna działalność: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 227

AGNIESZKA MURZYN AGROTURYSTYKA "POD GRUSZĄ"

Główna działalność: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Adres: 32-415 Gruszów, Gruszów 53

Marian Magdziarz TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY

Główna działalność: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Adres: 32-414 Gruszów, Żerosławice 71

Sławomir Kurek Handel Obwoźny

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 127

Aleksander Bugaj Handel Obwoźny

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 32-414 Gruszów, Sawa 53

Firma Handlowo Usługowa Sławomir Patela

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 121

Paweł Patela Firma Handlowo Usługowa "EDEN"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 121

Marek Polecki Firma Handlowo - Usługowa POLMARK

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 48

Bogusław Strama F.H.U. "STRAMPOL"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 3

CELINA RUSEK FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA CELREN

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 32-414 Gruszów, Żerosławice 25

Renata Janus F.H.U. - RDD

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 32-414 Gruszów, Gruszów 217