Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Starachowice

Zbigniew Malicki Przedsiębiorstwo Budowlane"MALIBUD"

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Nowowiejska 67a

Grzegorz Pęksyk Zakład Stolarski

Główna działalność: Produkcja gotowych parkietów podłogowych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Warszawka 4a

JANUSZ WOJCIECH Wojciech Janusz Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe "PAPIRUS"

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Adres: 27-200 Starachowice, Szeroka 13

SYST STANISŁAW Stanisław Syst Zakład Produkcyjno-Handlowy "MARIKA"

Główna działalność: Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
Adres: 27-200 Starachowice, Południowa 8

MAREK SZYMKOWIAK ZAKŁAD WYROBÓW ZŁĄCZNYCH "SHYMKO"

Główna działalność: Produkcja drutu
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 76

Adam Papaj Zakład Odlewniczy "METAL-KOLOR"

Główna działalność: Odlewnictwo metali lekkich
Adres: 27-200 Starachowice, Składowa 27A

Adam Nowak Odlewnictwo Ludwisarstwo Brązownictwo

Główna działalność: Odlewnictwo metali lekkich
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Składowa 43

Krzysztof Capała Zakład Produkcji Narzędzi i Wyrobów Metalowych

Główna działalność: Produkcja narzędzi
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Leśna 33

Zdzisław Skorzyński Zakład Ślusarsko-Usługowy

Główna działalność: Produkcja złączy i śrub
Adres: 27-200 Starachowice, ul. 17 Stycznia 17

KOGUT MAREK Marek Kogut Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe "FERRYT"

Główna działalność: Produkcja złączy i śrub
Adres: 27-200 Starachowice, Sk³adowa 39

MAKOWSKI KRZYSZTOF Krzysztof Makowski Biuro Techniczno- Handlowe "TANIC"

Główna działalność: Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
Adres: 27-200 Starachowice, Koœcielna 32/10

DOBROWOLSKI KRZYSZTOF Krzysztof Dobrowolski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe"TRANS"

Główna działalność: Handel energią elektryczną
Adres: 27-200 Starachowice, Radomska 76

Mirosław Prokop Przedsiębiorstwo Budowlane "PROMIR-BUD"

Główna działalność: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 25

OPEL STEFAN Stefan Marian Opel Zak³ad Skupu i Przerobu Z³omu

Główna działalność: Demontaż wyrobów zużytych
Adres: 27-200 Starachowice, Kana³owa 3B

,,ZNIKUD" Wacław Lech

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Adres: 27-200 Starachowice, al. Armii Krajowej lok. 18

Andrzej Pora P.H.U. "AZALIA"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
Adres: 27-200 Starachowice, Armii Krajowej 25B

1. BARTEX S.C.-Spedycja, Transport Krajowy i Międzynarodowy Mirosław Bartkiewicz-wspólnik spółki, 2. BARTEX II S.C. Mirosław Bartkiewicz-wspólnik spółki

Główna działalność: Działalność śródlądowych agencji transportowych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Tulipanowa 4

BARTEX S.C.- Spedycja Transport Krajowy i Międzynarodowy - wpólnik spółki Jadwiga Bartkiewicz, BARTEX II S.C.-wpólnik spółki Jadwiga Bartkiewicz

Główna działalność: Działalność śródlądowych agencji transportowych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Tulipanowa 4

Józef Wójcik Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Partner"

Główna działalność: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 27

Elżbieta Chojnacka Firma Handlowo-Usługowa"SUFLER"

Główna działalność: Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 9 lok. 52

Michał Sopała Piaskownia "SZYMANÓWKA"

Główna działalność: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Wojska Polskiego 18 lok. 66

Emilia Jakubowska Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna MELKA- HAFT

Główna działalność: Wykończanie wyrobów włókienniczych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Jana Pawła II 29 lok. 8

KREO DULA KAROLINA MARIA

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 5

Usługi Stolarskie Marcin Krukowski

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. 9 Maja 20 lok. 4

P.P.U.H "STEFBUD" Stefan Oziomek

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Stanisława Moniuszki 2

"ARTEAM PROJEKT" PRZEMYSŁAW DULA

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 27-200 Starachowice, KRZOSA 27

SIWEK SYLWESTER Sylwester Siwek Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe" SAWES" skrót: P.P.H.U."SAWES"

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 27-200 Starachowice, Zgodna 2

LIBERA ALICJA Alicja Libera Zak³ad Stolarski

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 27-200 Starachowice, Zgodna 2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe"MTM II" S.C. - wpólnik spółki Anatol Ochyński

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Rzemieślnicza 1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe"MTM II" S.C. - wspólnik spółki Marek Wysocki

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Rzemieślnicza 1

Waldemar Niewczas WALBUD

Główna działalność: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Na Szlakowisku 7A lok. 20

Sylwester Przemyski Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Budowlane

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Na Stoku 7

KLAMKA IROSŁAW Irosław Klamka Firma Budowlana"KLAMBUD"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 27-200 Starachowice, Czerwonego Krzyża 1/7

PERCHEL-PAPAJ AGNIESZKA Agnieszka Perchel- Papaj "DREWBUD"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 27-200 Starachowice, Radomska 29

Grzegorz Głowacki G.BUD Firma Usługowo-Handlowa

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Spadowa 2

MOSKWA WITOLD Witold Moskwa

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 27-200 Starachowice, Wojska Polskiego 7/44

Dorota Fręchowicz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DORA"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 27-200 Starachowice, ul. Gliniana 9 lok. 7

RAKOCZY MIECZYSŁAW Mieczysław Rakoczy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe"DROG-MEL"

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 27-200 Starachowice, Iłżecka 106

ŁUKAWSKI KAROL Karol Łukawski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARTECH

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 27-200 Starachowice, Karpacka 6