Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Klembów (wieś)

Irmina Krakowiak Wiśniowska "SAMKO" Zakład Produkcji Kosmetyków - Irmina Krakowiak-Wiśniowska

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Ogrodowa 16

Jankowski Bogdan Kino Objazdowe "OSTRÓWEK"

Główna działalność: Działalność związana z projekcją filmów
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Leśna 27

AUTO RAK Rakowski Radosław

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Pasek Wiśniowa 67

Sławomir Kaczmarczyk KINGKAN

Główna działalność: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Dworska 16

Zbigniew Kurek ZK-BUD

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Klembów ul. Gen.Fran.Żymirskiego 107

Barszczewski Tadeusz "USŁUGI BUDOWNICTWA NOWOCZESNEGO z ARCHITEKTURĄ KAMIENIARSTWA"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Willowa 25A

Łukasz Pawlikowski SUNNYECO

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Kolejowa 81A

Jaszczuk Łukasz CLAYTIMBER

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Klembów ul. Słoneczna 57

Kuźnicki Jacek ELEKTRO-INSTAL

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Mazowiecka 110A

Dariusz Piwowarczyk "DARK"

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Lipka 67

Jusiński Mariusz ENERGO-ALARM INSTALACJE ELEKTRYCZNE i ALARMOWE

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Klembów ul. gen. Franciszka Żymirskiego 54

USŁUGI BUDOWLANE Bogdan Bogusłąw - Bogusław Bogdan

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Pasek ul. Olszowa 4

FEST BUD Paweł Zawistowski

Główna działalność: Tynkowanie
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Tuł

Pawlak Grzegorz USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Dworska 6

SALON FRYZJERSKI "ANNA" - Anna Zakrzewska - 05-205 Klembów (wieś)

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Willowa 44

"BERDOX" Tomasz Bereda

Główna działalność: Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Wola Rasztowska ul. Kwiatowa 26

Grzegorz Roguski " INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA"

Główna działalność: Praktyka lekarska dentystyczna
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Willowa 50A

Tomasz Kuźnicki "DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA"

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Koczorowskiej 11

EKO - GAJA Radosław Kowalczyk

Główna działalność: Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Mazowiecka 101

Ewa Baran EMB Project Management

Główna działalność: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Klembów ul. Słoneczna 33

Mariusz Powierża - 05-205 Klembów (wieś)

Główna działalność: Pozostałe badania i analizy techniczne
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Wiosenna 5A

MP - GEO. inż. Marek Padamczyk

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Leśna 86

BIURO PROJEKTOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE Sebastian Żmijewski

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Pasek ul. Prymasa Tysiąclecia 6

"BPO EXPERTS" Paweł Michalski

Główna działalność: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Projektowana 7

PU Jacek Gzowski

Główna działalność: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Mazowiecka 108

Jadwiga VAN DEN BURG " OORSPRONG MEDIA"

Główna działalność: Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Kolejowa 40

Z.T. TRANS Zbigniew Towstjenko

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Piotra Skargi 30

TRANSMAR Marek Miąskiewicz

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Kolejowa 179

Białek Sylwester "BIAŁ-TRANS"

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Tuł 41

Hubert Roguski

Główna działalność: Działalność taksówek osobowych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Pasek ul. Wiśniowa 50

Hovhannisyan Arman "ERYK"

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Sitki 33

Szczotka Jerzy "TRANS-MAT"

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Przejazdowa 121

MASKO Monika Malesa, Stanisław Skołożyński s.c.

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Roszczep 20C

Edyta Niepogoda SKLEP-SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Słoneczna 10 lok. A

Bukowska Małgorzata " SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Klembów ul. gen. Franciszka Żymirskiego 49

Skołorzyński Krzysztof ALPIMAKS P.P.U.H

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Kolejowa 109

"HOSSA" Cezary Gorecki - Cezary Górecki

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Dobczyn ul. Wąska 14

Stępień Jadwiga PHU "JAD BUD"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Tuł

Kamil Dariusz Zagojski "DORKAM"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Ostrówek ul. Kolejowa 119

Kurek Marcin Auto "REBUŚ"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 5-205 Klembów (wieś), Lipka 33