Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Brze«nica

INSTALCOM Stanisˆaw Osora

Główna działalność: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres: 39-207 Brze«nica, Brzeźnica 517A

Janusz Wolowiec Firma Budowlano-Usˆugowa "W-Bet" - Janusz Woˆowiec

Główna działalność: Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Adres: 39-207 Brze«nica, Brzeźnica 289

Projektowo-Usˆugowa "BARTA" Beata Brotoä-Baˆut - Beata Brotoä-Buat

Główna działalność: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Adres: 39-207 Brze«nica, Paszczyna 320

Firma Handlowo-Usˆugowa Marta Hamala

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 39-207 Brze«nica, Paszczyna 55C

Firma Usˆugowo-Transportowa "PETERMAN" Krzysztof Peterman

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 39-207 Brze«nica, Brzeźnica 20G

Usˆugi Transportowe WĄs Kazimierz

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 39-207 Brze«nica, Paszczyna 239

Wˆadysˆaw Ko˜ciak

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 39-207 Brze«nica, Paszczyna 62

Firma Handlowa Tomasz Kumorek

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 39-207 Brze«nica, Paszczyna 175

Przedsi©biorstwo Prywatne "SKŕREKS" Jan Koziara

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa skór
Adres: 39-207 Brze«nica, Paszczyna 11A