Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Teresin Granice

KUCHARSKI KRZYSZTOF P.P.H.U. "SKAT" s.c.

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 96-515 Teresin Granice, ul.Stra�acka 7

JERZY GORENIAK

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Adres: 0 Teresin Granice, ul.Po�udniowa 18

PAWE� KO�ODZIEJCZYK

Główna działalność: Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Adres: 0 Teresin Granice, ul.Spokojna 40

BUDZI�SKI ARKADIUSZ "ARK-TRANS"

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 96-515 Teresin Granice, ul.Graniczna 31 lok. 9

CYGAN JANUSZ Us�ugi transportowe

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 96-515 Teresin Granice, ul. Graniczna 5

BANASZEK ZENON "AZBAN"

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 96-515 Teresin Granice, ul.Kaska 6

ROSA RENATA "RENHEN"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 96-515 Teresin Granice, ul.Wschodnia 19