Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Kizielewszczyzna

a) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE KRZYSZTOF POPŁAWSKI b) KRIS - MARK KRZYSZTOF POPŁAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 16-130 Kizielewszczyzna, Kizielewszczyzna 13