Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Wołomin Duczki

BENEDYKT SOBCZAK Nazwa: B A S S S E R V I C E

Główna działalność: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, RĘCZAJSKA 37

SŁAWOMIR OLEKSIAK ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY ~ZRB~

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, POPRZECZNA 5

MIROSŁAW JÓZEF WINNICKI Nazwa: BUDOWAKS

Główna działalność: Zakładanie stolarki budowlanej
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, KOLOROWA 11

EWA WYCECH Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE EWA WYCECH

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, STOKROTKI 19

ZOFIA KRZYŻEWSKA ZAKŁAD FRYZJERSKI DAMSKO-MĘSKI

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, SZOSA JADOWSKA 10

MONIKA PANUFNIK

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, PRZYTOROWA 44

JACEK SZYMAŃSKI Nazwa: PROJEKT Jacek Szymański

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, RĘCZAJSKA 34A

BOGDAN CHLEBOWSKI - 05-200 WOŁOMIN - DUCZKI

Główna działalność: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, LIPOWA 9

ARTUR PODSIADŁY Nazwa: USŁUGI TRANSPORTOWE ~TRANS ART~

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, TURYSTYCZNA 6

MAREK SZCZUROWSKI ~M I C H A Ł E K~

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, SZOSA JADOWSKA 47

ROBERT KOTOWSKI Nazwa: ROB TRANS

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, MYŚLIWSKA 8

PAWEŁ SZYMAŃSKI NAZWA: CAR - PAWEŁ

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, DĘBOWA 11

WIESŁAW SASIN - 05-200 WOŁOMIN - DUCZKI

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, POPRZECZNA 11

KRZYSZTOF OŁDAK - 05-200 WOŁOMIN - DUCZKI

Główna działalność: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, PRZYTOROWA 82A

TOMASZ ORYCH Nazwa: ~TOREN~ FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, DŁUGA 125

KONRAD POWAŁA KOM - TEL

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, RĘCZAJSKA 32

EWA JADWIGA PRZYBYSZ NAZWA: PRZYBYSZ EWA

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, LIPOWA 27

RAFAŁ ŚWIERK Nazwa: RAFIX

Główna działalność: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, PRZYTOROWA 34

LESZEK GEREJ Nazwa: G.L. A U T O

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 5-200 Wołomin Duczki, MAJDAŃSKA 38A