Województwa

Miasta

Lista firm w mieście D©bica

Firma Handlowa "KOL - POL" Wojciech Kolebuk

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
Adres: 39-200 D©bica, Stasiówka 167A

Zakˆad Brukarsko - Betoniarski Zbigniew Berczyk

Główna działalność: Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
Adres: 39-200 D©bica, Pustynia 31B

F.H.U. "MAKO" Marek Kocaba

Główna działalność: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Adres: 39-200 D©bica, Kędzierz 141

Przedsi©biorstwo Remontowo-Budowlane "MRYCZKO" Joanna Mryczko

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 39-200 D©bica, Dębica Krakowska 75

Usˆugi KoparkĄ J˘zef Kusibab

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 39-200 D©bica, Kozˆłów 97C

Usˆugi KoparkĄ Sylwester Strzaˆka - Sylwester Szukaˆa

Główna działalność: Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Adres: 39-200 D©bica, Pustynia 126A

Firma Usˆugowo-Handlowa "OLA", O˜rodek Szkolenia Kierowc˘w "LIDER" Marek Momola

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Adres: 39-200 D©bica, Zawada 118A

Instruktor Nauki Jazdy Henryk Kukla

Główna działalność: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
Adres: 39-200 D©bica, Zawada 23

"MAX-SERWIS" Jerzy Zima

Główna działalność: Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
Adres: 39-200 D©bica, Dębica Rzeszowska 76

Firma Handlowo-Usˆugowa "KOL-POL" Marek Kolebuk

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
Adres: 39-200 D©bica, Stasiówka 167A

Cukiernia "MICHALIK" Jan Michalik

Główna działalność: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Adres: 39-200 D©bica, Nagawczyna 393

Firma Usˆugowo - Handlowa "KRAWEX" Barbara Milewicz

Główna działalność: Produkcja odzieży roboczej
Adres: 39-200 D©bica, Dębica Krakowska 3B

Matˆok Waldemar Usˆugi Tartacze "DREW-BUD"

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 39-200 D©bica, Stasiówka 61A

Firma Usˆugowa Waldemar Str˘zik

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 39-200 D©bica, Stobierna 148

Firma Handlowo - Usˆugowo - Produkcyjna "MALINEK" Krzysztof Malinowski

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 39-200 D©bica, Podgrodzie 48C

Zakˆad Przetw˘rstwa Drzewnego "DREW-MAK" Zofia BĄk

Główna działalność: Produkcja opakowań drewnianych
Adres: 39-200 D©bica, Latoszyn 116B

Zakˆad Produkcyjno - Usˆugowy "RYZA" Rafaˆ Boczkowski

Główna działalność: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
Adres: 39-200 D©bica, Dębica Wielopolska 6

Usˆugi Poligraficzne Jan GĄgaˆa

Główna działalność: Pozostałe drukowanie
Adres: 39-200 D©bica, Podgrodzie 177

P.P.H. i U.T. "PROFIPLAST" Czesˆaw Skupnik

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: 39-200 D©bica, Dębica Kolejowa 27

"STYL-KOMP" Piotr Pasieka

Główna działalność: Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Adres: 39-200 D©bica, Pustynia 132N

Pracownia Kowalstwa i Metaloplastyki "KOWSTAL" Kazimierz Kudˆa

Główna działalność: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: 39-200 D©bica, Zawada 145B

"MECHANIX" Marta Zawi˜lak

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 39-200 D©bica, Podgrodzie 94C

Elementy Metalowe "RENMET" Renata Machowska

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 39-200 D©bica, Kozˆłów 33

Ostrzenie Narz©dzi Jan Kuro˜

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 39-200 D©bica, Dębica Rzeszowska 14

Firma "EGOSPAW" Krzysztof Kania

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 39-200 D©bica, Stobierna 86

Staroä Stanisˆaw "STAR-SPAW"

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 39-200 D©bica, Nagawczyna 210A

"RAMA" Witold S˘wka

Główna działalność: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Adres: 39-200 D©bica, Dębica Promienna 8

Zenon Augustyn "RAMA"Augustyn Zenon

Główna działalność: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Adres: 39-200 D©bica, Dębica Promienna 8

Firma Usˆugowa - Handlowa Auto - Klima "MORANIEC" Robert Moraniec

Główna działalność: Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
Adres: 39-200 D©bica, Kozˆłów 3A

Zakˆad Mechaniczny Marek Kopala

Główna działalność: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 39-200 D©bica, Pustynia 128

Zakˆad Stolarski mgr Mieczysˆaw Pˆachta

Główna działalność: Produkcja mebli kuchennych
Adres: 39-200 D©bica, Podgrodzie 54

"MALWOOD INSTRUMENTS" Paweˆ Malinowski

Główna działalność: Produkcja instrumentów muzycznych
Adres: 39-200 D©bica, Podgrodzie 48C

Artystyczna Oprawa Obraz˘w "ART - STYL" Lech Mazur

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 39-200 D©bica, Dębica Krakowska 43

Zakˆad Techniki "COOLANTA" Ludwik Karweta

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 39-200 D©bica, Kozˆłów 89a

"ELCHťOD" Jerzy Pociask

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 39-200 D©bica, Dębica TysiĄclecia 22

Firma Handlowo Usˆugowa" INSTAL-SERWIS" —wi©toä Piotr

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 39-200 D©bica, Stobierna 17A

Naprawa Sprz©tu Medycznego "AP-MED." Jerzy Florka

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
Adres: 39-200 D©bica, Latoszyn 147E

"ELEKTRO" Piotr Zawierucha

Główna działalność: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: 39-200 D©bica, Podgrodzie 55F

Zakˆad Usˆugowy —lusarski Stanisˆaw Szmul

Główna działalność: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: 39-200 D©bica, Zawada 132

"TELEMARK" Marek Kulas

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 39-200 D©bica, Nagawczyna 191G