Województwa

Miasta

Lista firm w mieście Gumniska

Pracownia Artystyczna Goni Art Małgorzata Tabasz

Główna działalność: Produkcja ceramicznych kafli i płytek
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 18A

Mateusz Nowak Firma Handlowo Usługowa

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 11

Firma Produkcyjno - Handlowo - Usˆugowa Janusz W©grzyn

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 66A

Firma Handlowo Usługowa Jakub Nowak

Główna działalność: Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 11

Zakˆad Usˆugowo - —lusarski Dariusz Fortuna

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 1A

Mariusz Krzywonos PPHU-MARSEL

Główna działalność: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 141

Usługowy Zakład Murarski Wojciech Mazur ,Firma Budowlana " DACH-BUD s.c. Wojciech Mazur , Łukasz Mazur

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 83

Firma Budowlana "DACH-BUD" s.c. Wojciech Mazur, Łukasz Mazur

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 83

PPHU Łukasz & Paweł Łukasz Barbarzak

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 24A

PPHU Łukasz & Paweł Paweł Piękoś

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 24A

Zakład Remontowo-Budowlany Paweł Jaje

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 74

IF SYSTEM - Barbara Katan

Główna działalność: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 85

Firma Usługowa DARKO Dariusz Fal

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 68A

"JOL-MED." Jolanta Jaje

Główna działalność: Praktyka pielęgniarek i położnych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 80C

Gabinet Stomatologiczny Skowron- Jezuit Maria

Główna działalność: Praktyka lekarska dentystyczna
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 97

Usˆugi Kominiarskie Marciniec Jan

Główna działalność: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 153a

Angelika Bar Studio Artystyczne "AMARANT"

Główna działalność: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 152A

Usˆugi Projektowe I Nadzory Budowlane Strzaˆka Bogusˆawa

Główna działalność: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 119B

Anna Kuczek doradca ubezpieczeniowy

Główna działalność: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 188

Przedsi©biorstwo Finansowo-Handlowe Waldemar PajĄk

Główna działalność: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 152B

Po˜rednictwo Ubezpieczeniowe Czesˆaw Parys

Główna działalność: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 94

Jolanta Nylec Firma Handlowo-Usługowa " Morena"

Główna działalność: Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 138C

Firma Gastronomiczno-Handllowa Imperium Bujak Wojciech

Główna działalność: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 67C

"EMPRESA" Robert Kolbusz

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 39-210 Gumniska, Gumniska 22

Mirosˆaw K©dzior Handel Obwo«ny - Miroslaw K©dzior

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 80A

Handel Nawozami i Paszami Jan Wegrzyn

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 138A

Auto - Handel Krzysztof Bazuła

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 134E

RK Tronic Rafał Kania

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 122

AUTO SERWIS Piotr Bazuła

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 134E

Bartosz Bujak "ALIBI"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Adres: 39-208 Gumniska, Gumniska 67C